úvodo nás kariérakontakt

 

 

 

 

Co nabízíme:
Zpracování studie proveditelnosti, podnikatelského plánu, Cost-Benefit analýzy, nákladové analýzy, zhodnocení efektivnosti investičních záměrů.

Cílem je poskytnout Vám podklad pro další strategické rozhodování o Vaší podnikatelské budoucnosti.

Pro koho je služba určena:
Pro každého, kdo stojí před důležitým strategickým rozhodnutím a potřebuje zhodnotit své možnosti a posoudit své investiční záměry.

Možnosti:
Zpracování specifických dokumentů dle zadání, nebo jako součást strategických plánů, žádostí o úvěry nebo žádostí o finanční podpory ze státního rozpočtu nebo fondů EU.

Vaši starost s účetnictvím nechte na nás
   

 

 
ACMR, s.r.o., Jizerská 328/4, 196 00 Praha - Čakovice, IČ: 64256120, DIČ: CZ64256120, Telefon: 773 287 001, Email: info@acmr.cz
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 187432