úvodo nás kariérakontakt

 

 

 

 

Správně vedená účetní agenda je nezbytná podmínka přijetí dobrého rozhodnutí. Díky outsourcingu vedení účetnictví získáváte garantovanou úroveň této služby, navíc ve vazbě na daňové poradenství. Vedoucí pracovníci v organizacích využívají různé nástroje jak získat důležité informace o výkonu řízeného subjektu. Přehledy pro řízení cash-flow a likvidity, prognózy hospodářského výsledku jsou nejčastější pomůcky pro efektivní řízení organizace. Spokojení zaměstnanci jsou nezbytná podmínka výkonu organizace. Externí vedení mezd a související administrativy vám umožňuje soustředit se na koncepční práci v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vaší organizace. Pro ekonomické řízení jsou často nezbytné informace získavané zpracováním speciálním analýz. Studie proveditelnosti, analýzy nákladové efektivnosti, analýzy nákladů a přínosů patří mezi nejběžnější vstupní dokumenty strategického rozhodování.
               

ACMR, s.r.o., Jizerská 328/4, 196 00 Praha - Čakovice, IČ: 64256120, DIČ: CZ64256120, Telefon: 773 287 001, Email: info@acmr.cz
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 187432